Shunter - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • 1455551254_tmp_Albert_Plesmanweg
  • header-spoor-0-2_0
  • header-6510-2
  • header-blindeweg-2
  • header-rangeren-2
  • wagens

MVO

Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen bij Shunter

Shunter is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat om de impact van ons menselijk handelen op onze leefomgeving. Zo’n 25% van de fossiele brandstoffen die we in de wereld gebruiken gaat op aan transport. Railvervoer scoort ten opzichte van andere transportmodaliteiten het meest gunstig op terreinen als veiligheid, global warming, ruimtebeslag en fijnstof-uitstoot. Met de komst van elektrische locomotieven en bovenleiding is er weer een stap dichter gezet naar nog duurzamer ondernemen. Zaken als duurzaam opgewekte stroom en remenergie kunnen worden benut. Dit zijn twee voordelen ten opzichte van andere vervoersmodaliteiten.

Shunter ziet het als haar opgave om door middel van efficiënt en effectief onderhoud bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar railtransport. Zo helpen we onze klanten met het versterken van hun concurrentiepositie op de Europese transportmarkt en dragen we bij aan het verkleinen van de footprint als gevolg van transport.