KWALITEIT

Voor Shunter is het leveren van consistente kwaliteit erg belangrijk. Shunter is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en beschikt over verschillende Europese en Nationale erkenningen. Railvoertuigen moeten namelijk voldoen aan een uitgebreid stelsel van Nationale en Europese toelatings- en instandhoudingseisen om veiligheid op het spoor te kunnen garanderen.

 

De onderhoudsverantwoordelijke (ook wel ECM genoemd) moet ervoor zorgen dat het voertuig blijft voldoen aan deze vereisten van toelating. Shunter is in staat om de door de verschillende overheden en de ECM gestelde eisen te vertalen naar een hoogwaardige en efficiënte uitvoering van de benodigde instandhoudingswerkzaamheden.


Als een van de weinige materieelonderhoudsbedrijven in Nederland heeft Shunter sinds februari 2009 het EN15085 certificaat ‘lassen van spoorvoertuigen en componenten’ verkregen. Deze norm stelt niet alleen eisen aan de kwaliteit van het laswerk op zich, maar ook aan de totale organisatie, de processen en de kwalificaties van uitvoerend en coördinerend medewerkers.

 

Hoewel in de nationale wet- en regelgeving deze kwalificatie (nog) niet is vereist, vindt Shunter dit een essentieel onderdeel van haar kwaliteitsgedachte.

HOW WE CARE

WE WILL DELIVER GOOD TRAINS

VEILIGHEID

Samen met klanten en op basis van wetgeving en normen stelt Shunter vast hoe de veiligheid van het rollend materieel moet worden gewaarborgd.   Shunter heeft hierin altijd een minimum standaard waar ze niet onder wenst te gaan. Goede en tijdige uitvoering van onderhoud, herstel en revisie is noodzakelijk om dit waar te kunnen maken. Iedere dag komen de wagons, treinstellen en locomotieven in de Shunter werkplaatsen binnen en worden onderworpen aan grondige controles en keuringen die er voor zorgen dat zij in een correct werkende en veilige staat de werkplaats weer verlaten.     

Veilig werken is binnen Shunter een voorwaarde om dit belangrijke werk goed te kunnen doen. Shunter vindt het erg belangrijk alle medewerkers en (onder)aannemers na gedane arbeid weer gezond thuis te laten komen. Elke dag weer. Eén van de manieren om dit te bereiken is dat alle medewerkers en (onder)aannemers een veiligheidsinstructie krijgen, voordat ze aan het werk kunnen gaan. Ook verdere interne en externe opleidingen dragen bij aan de veiligheid. De middelen waar Shunter mee werkt  worden continue gemonitord en periodiek geïnspecteerd of deze nog in goede staat verkeren. Daarnaast probeert Shunter de regels en instructies zo nauw mogelijk op te volgen die worden uitgegeven door de verschillende instanties welke verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op en rondom het spoor.  

leaders in rolling stock maintenance

korte uitleg over de onderdelen / bedrijven onder Shunter.

 
 
 

MILIEU

Ook de zorg voor het milieu staat hoog in het vaandel. Shunter is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat om de impact van het menselijk handelen op onze leefomgeving. Zo’n 25% van de fossiele brandstoffen die we in de wereld gebruiken gaan op aan transport. Railvervoer scoort ten opzichte van andere transportmodaliteiten het meest gunstig op terreinen als veiligheid, global warming, ruimtebeslag en fijnstof-uitstoot. Toch vindt Shunter dat dit nog beter kan en werken haar engineers bijvoorbeeld aan oplossingen om het brandstofverbruik van locomotieven te verlagen. Daarnaast heeft zij oog voor duurzaamheid en zoekt zij naar leveranciers die geloven in een kringloopeconomie.

.

EFFICIËNTIE

Shunter ziet het als haar opgave om door middel van efficiënt en effectief onderhoud bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig, veilig en betaalbaar railtransport. Dit doet zij middels erkende programma’s en methodieken zoals Lean6Sigma, 6P en Scrum. Zo helpt zij haar klanten met het versterken van hun concurrentiepositie op de Europese transportmarkt en draagt zij bij aan het verkleinen van de totale footprint van transport.

 

SHUNTER CONTACT

POSTADRES

Postbus 5185

3008 AD  Rotterdam

Post aan Shunter uitsluitend via postbus !

CONTACT 

Meer info, mail ons !

+31 (0)10 492 89 00

Shunter is lid van de Stiching Rail Cargo information Netherlands