SUPPLIERS

Shunter ziet leveranciers als haar partners. Daarom verwacht Shunter niet alleen kwaliteit tegen een redelijke prijs, maar ook (lever)betrouwbaarheid en een duurzaam toekomstperspectief.
 

Shunter eist de hoogste kwaliteit van haar eigen organisatie en daarom ook van haar leveranciers. Alleen door het leveren van kwaliteit, kan zij garanderen dat het rollend materieel van haar klanten voldoet aan de hoogste eisen ten aanzien van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Zij verwacht van haar leveranciers dat zij haar waarden respecteren en dat zij helpen om deze uit te dragen. Doen wat je belooft, veilig werken en voor een goed product staan zijn daarbij van essentieel belang.

Naast accountability op gebied van kwaliteit en gedrag, verwacht Shunter dat haar leveranciers nadenken over hoe hun product tot stand komt en in stand gehouden kan worden. Duurzame producten die herbruikbaar zijn hebben de voorkeur, omdat de levensduur hierbij vaak langer is en deze producten een lagere impact hebben op onze leefomgeving. Duurzaam en betaalbaar zijn voor Shunter een belangrijke balans.

Om deze redenen is Shunter zeer selectief in het aangaan van een samenwerking met een leverancier. Het is belangrijk voor Shunter dat er een goede match is met de eigen organisatie. Shunter kiest haar leveranciers onder andere op basis van bovengenoemde criteria en benadert deze daarom ook zelf.   

Shunter maintenance wagons, treinen en locomotieven
Shunter spoorwereld
Shunter railgoederenvervoer
Shunter treinonderhoud
Shunter treinstellen

leaders in rolling stock maintenance

SHUNTER CONTACT

POSTADRES

Postbus 5185

3008 AD  Rotterdam

Post aan Shunter uitsluitend via postbus !

CONTACT 

Meer info, mail ons !

+31 (0)10 492 89 00

Shunter is lid van de Stiching Rail Cargo information Netherlands